Účast na valné hromadě NS MAS (16. 3. 17)

Zástupci MAS Lanškrounsko se dne 16. 3 zúčastnili valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS), která se konala v Olomouckém kraji ve městě Hranice. Celkem bylo přítomno 151 mandátu s právem k hlasování,
což odpovídá 90 % členské základny MAS. Hlavním bodem byla volba nového předsedy NS MAS, kterým se stal předseda Místní akční skupina Opavsko Ing. Jiří Krist. NS MAS sdružuje 167 ze 179 existujících MAS z celého Česka. Více informací k valné hromadě naleznete v tiskové správě NS MAS dostupné zde.

Naposledy změněno: [last-modified]