Průběžné čerpání výzvy tzv. Šablon

Přehled stavu čerpání průběžné výzvy tzv. Šablon pro území Česka mimo hlavní město Praha: výzva „č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Příjem žádostí bude ukončen k 30. 6. 2017. Níže je přiložený přehled k 24. 2. 2017.

zdroj: www.msmt.cz

Naposledy změněno: [last-modified]