Celkový stav průběhu hodnocení SCLLD

Předkládáme souhrn vývoje hodnocení Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v celém Česku za období prvních 7 týdnů v roce 2017 (6. 1. až 17. 2. 16) , dle poskytovaných údajů je vývoj následovný:

 

Zdroj: nsmascr.cz, vlastní zpracování

Naposledy změněno: [last-modified]