Aktualizace seznamů MŠ/ZŠ a další informace k zjednodušené výzvě tzv. Šablon

Řídicí orgán MŠMT provedl aktualizaci přílohy v rámci výzvy č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Jedná se o přílohu „Seznam MŠ/ZŠ s počtem žáků k 30. 9. 2016, která je závazná pro vypracování povinné přílohy „Kalkulačka indikátorů“. U finalizací žádostí do konce roku 2016, si školy mohou zvolit, ze kterého seznamu s počtem žáků budou vycházet. Při finalizaci žádostí od 1.1 2017 mají již povinnost vycházet z přílohy s počtem žáků k 30. 9. 2016.

Text Řídicího orgánu MŠMT k dané aktualizaci: „Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. prosince 2016 na stránkách výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – MŠ a ZŠ I nové seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2016. Pro žádosti o podporu s datem finalizace do 31. 12. 2016 včetně si mohou žadatelé zvolit, ze kterého seznamu dětí a žáků chtějí vycházet. Platné jsou údaje v obou seznamech, tj. k 30. 9. 2015 i k 30. 9. 2016. Žádosti o podporu, které budou finalizované od 1. 1. 2017 musí již vycházet pouze z počtu dětí a žáků k 30. 9. 2016“.

Dále byly zveřejněny informace k procesu schvalování zjednodušených projektů, odkaz zde. Druhým zveřejněným informativním dokumentem je cyklus žádosti o podporu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby, odkaz na dokument zde.

Odkaz na výzvu zde

Naposledy změněno: [last-modified]