Aktualizace dokumentů k výzvě tzv. Šablon týkající se MŠ i ZŠ

Dne 14. 11. 16 došlo k aktualizaci dokumentů a příloh výzvy „č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“.
Konkrétně se jedná o tyto dokumenty:
– Přílohu č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad (verze 5)
– Přílohu č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu (rozšířen seznam povinných příloh k žádosti, zveřejněno 21. 11.)
Odkaz na dané dokumenty zde.
– Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (verze 2, soupis změn na počátku dokumentu)
Odkaz na daný dokument zde.

Dne 1. 11. 16 byl rozšířen také seznam „Vzorů příloh ke zprávě o realizaci projektu“, dostupné zde.

Naopak stále zůstává platný „Seznam žáků MŠ a ZŠ k 30. 9. 2015“ pro předkládání žádosti a výpočet maximální výše podpory. Tento seznam má být aktualizován v prosinci tohoto roku. Nutné před podáním zkontrolovat jaký seznam je u výzvy vyvěšen.

Naposledy změněno: [last-modified]