Souhrn doporučení a rad k Šablonám

Řídící orgán MŠMT zveřejňuje přehled základních doporučení a rad, které byste neměli opomenout v případě, že žádáte o finanční podporu z OP VVV  ve výzvách Šablony pro MŠ a ZŠ. Souhrn naleznete na webu MŠMT zde. Doporučujeme se také podívat na dokument „Příklady dobré praxe MŠMT (pomůcka výzvy)“, který naleznete s dalšími souhrnnými informacemi a dokumenty k Šablonám zde na našem webu.

Naposledy změněno: [last-modified]