Výzva IROP č. 57 ke vzdělávání

Byla vyhlášena výzva č. 57: „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“ – relevantní pro území MAS Lanškrounsko – tedy území se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL) a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Předkládání žádostí je možné od 18. 11. 2016 až do 14. 4. 2017. Podrobné informace k oprávněným žadatelům či podporovaným aktivitám a dalším podmínkám naleznete v odkaze zde ve specifických pravidlech výzvy a jejich přílohách.
Naposledy změněno: [last-modified]