Celkový stav průběhu hodnocení SCLLD

Vývoj hodnocení Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v Česku za posledních 5 týdnů, dle poskytovaných údajů:

hodnoceni_33-37

Zdroj: nsmascr.cz, vlastní zpracování

Naposledy změněno: [last-modified]