Příklady komunitně vedeného místního rozvoje

Nahlédnout na příklady využití komunitně vedeného místního rozvoje v Evropské unii a jejich odlišných oblastech, můžete prostřednictvím níže uvedené publikace. Součástí ukázek je pojetí CLLD v rámci různých strukturálních
a investičních fondů EU a to i v prostředí Česka.
Publikace zde

Naposledy změněno: [last-modified]