Uspořádání semináře k tématu Šablon pro MŠ a ZŠ

Dnes 29. 6. 16 proběhl další seminář pro MŠ a ZŠ k problematice tzv. Šablon. Seminář se zaměřil na hlavní podmínky, parametry a změny výzvy (oproti avízu) vyhlášené řídícím orgánem MŠMT v rámci OP VVV a to: „02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ dne 23. 6. 16. Seminář se konal ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanškroun za hojné účasti zástupců škol a školek nejen z MAS Lanškrounsko. Semináře s touto problematikou budou pokračovat v září. Pro účastníky připomenutí, že je zprovozněna záložka s touto problematikou Šablon na tomto webu zde.

Naposledy změněno: %(%last-modified%)%