Vyhlášení výzvy pro MŠ a ZŠ

Dne 23. 6. 2016 došlo k očekávanému vyhlášení výzvy řídícím orgánem MŠMT v rámci OP VVV a to: „02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. K stejnému datu došlo k zpřístupnění výzvy a příjmu žádostí v systému ISKP 14+. Přikládáme odkaz na stránky s danou výzvou, zde. Důležité pro sestavení projektu pro školy je zveřejněná závazná příloha „Kalkulačka indikátorů“.  MŠ a ZŠ se již nyní mohou s případnými dotazy obracet na zástupce MAS Lanškrounsko k dané výzvě, viz záložka „Kontakty a odkazy“. MAS také připravuje seminář s informacemi k výzvě pro zástupce MŠ a ZŠ.

Naposledy změněno: [last-modified]