Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lanškrounsko

Dnes nám došla velmi pozitivní zpráva a to, že Strategie CLLD MAS Lanškrounsko prošla a vyhověla „hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti“. Celou zprávu přikládáme níže:

„Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti
o podporu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s. 2014-2020“ (CLLD_16_01_028) s výsledkem „vyhověl“. Žádost byla postoupena do věcného hodnocení ŘO, lhůta pro věcné hodnocení ŘO počíná běžet od následujícího pracovního dne.“

Nyní tedy bude probíhat „věcné hodnocení“ naší strategie CLLD na které má ŘO stanoveno 40 pracovních dní
po kterém následují opravy věcného hodnocení a jejich schválení.

Naposledy změněno: %(%last-modified%)%