Jednání o projektu spolupráce

Dne 1. 6. 2016 se uskutečnilo další jednání k chystanému projektu spolupráce s pracovním názvem „Regionální výuka“. Jednání se uskutečnilo v Lanškrouně a to v rámci „koordinační pracovní skupiny“, kdy byli přítomni zástupci
z: Místní akční skupiny Lanškrounsko, MAS Orlicko, Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Severo-Lanškrounsko
a DSO Lanškrounsko. Byly projednávány hlavní body pro rozvoj této spolupráce na vznikajícím projektu. Samotné projekty spolupráce jsou určeny pro spolupráci Místních akčních skupin, které spolu za podpory dalších aktéru (DSO) tyto projekty uskutečňují v rámci operačního programu „Program rozvoje venkova“. Chystaný projekt se bude týkat regionální výuky na území ORP Lanškroun (s přiřazením obce Bystřec a Verměřovice), tedy území týkající se obou MAS (části území MAS Orlicko) a obou DSO. Zaměření projektu bude na první stupně základních škol. Více informací bude
k dispozici po dojednání projektu na webech aktérů projektu.

Naposledy změněno: %(%last-modified%)%