Účast na semináři (31. 5. 16)

Dnes se zástupce MAS Lanškrounsko účastní semináře s názvem „Semináře pro MAS k výzvě č. 03_16_047 – Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje“. Seminář je pořádaný MPSV oddělením projektů CLLD v Praze. Seminář objasňuje základní parametry k vypsané výzvě z OP Zaměstnanost pro Místní akční skupiny.

Naposledy změněno: %(%last-modified%)%