Článek v novinách

V dubnovém čísle Městských novin Lanškroun došlo k publikaci článku se základními informacemi ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Lanškrounsko. Článek je na straně č. 16 a k dispozici zde: Městské noviny Lanškroun 4/2016.

Naposledy změněno: [last-modified]