Turistické cíle

Kalendář akcí na území MAS Lanškrounsko

Turistické cíle na území MAS Lanškrounsko

 • Kostel sv. Václava a Lanškrounský zámek

Původně gotický augustiniánský klášter, po husitských válkách přestavěný na konci 15. stol. na zámek, kostel barokně přestavěný. V zámku dnes sídlí městské muzeum a výstavní galerie. Vnější část zámku v současné době probíhá rekonstrukcí. K zámku přiléhá nově zrekonstruovaný park s kašnou a letním podiem.

 • Lanškrounské rybníky

Celková plocha lanškrounských rybníků je 45 ha. Krátký rybník a Sluneční rybník slouží sportovnímu rybolovu. Dlouhý rybník je přírodním koupalištěm s možností jachtingu a windsurfingu. Jeho okolí nabízí široké možnosti ubytování od kempu, přes ubytování v chatkách po hotelové zázemí včetně odpovídajícího sportovního vybavení, minigolfu, možnosti půjčování loděk, tělocvična v přírodě, značené běžecké trasy apod. V území se nachází naučná stezka vedoucí kolem Olšového a Slunečného rybníka. V  roce 2015 byla nad rybníky vystavěna Hláska tzv. Výhledna. Nejcennější část oblasti rybníků a Zadního potoka patří pod ochranu Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.

 • Nový zámek u Rudoltic

Pozůstatek rozsáhlého barokního lichtenštejnského zámku, jenž navrhl Domenico Martinelli. V 2003 byly zpřístupněny pro veřejnost zámecká věž s nádherným výhledem i rozsáhlá sklepení, která jsou přístupna z  2/5  původních sklepů pod celým zámkem, přibližně 1000 metrů čtverečných. V nedávné době proběhl i průzkum zaměřený na podzemní chodbu vedoucí do Lanškrouna.

 • Pivovarské náměstí v Lanškrouně

Během let 1700 až 1711 došlo k výstavbě knížecího pivovaru vedle starého městského díky Janu Adamovi s Lichtenštejna. Projekt vypracoval Domenico Martinelli. V 19. st. vystavěna nová sladovna. Dnes již pivovar nefunguje a některé části byly zbourány, výroba byla ukončena roku 1999, poté došlo k rekonstrukci do dnešní podoby náměstí. Jsou zde obchody, restaurace či sportovní prostory pro squash, posilovna.

 • Poldr Žichlínek

Jedná se o největší polosuchý poldr v Česku s plochou zátopy 166 ha a záchytným objem 5,9 mil m3 s maximální výškou hráze 6,9 m. Je vybudován na soutoku Lukovského potoka a Moravské Sázavy a uveden do provozu byl v roce 2008. Mezi hlavní funkce patří: protipovodňová ochrana, krajinotvorná funkce a ekologický význam revitalizovaných úseků toků a vodních ploch. Skrz poldru prochází železniční koridor, který jej rozděluje na dvě části propojení inundačním mostem.

 • Přírodní rezervace a památky

Přírodní rezervace Třebovské stěny: Jedná se o skalní výstupy v kuestě Hřebečovského hřbetu. Oblast je chráněna jako Přírodní rezervace díky výskytu zajímavého společenstva rostlin a živočichů. Vrcholovou částí probíhá část naučná stezka Skuhrovským potokem a evropsky významné rozvodí Labe-Dunaj. Oblastí procházejí turistické trasy.

Mezi další zajímavá chráněná území patří přírodní památka U Kaštánku a Selský potok či přírodní rezervace Selský les.

 • Renesanční radnice ve středu náměstí J. M. Marků v Lanškrouně

Poddanské město Lanškroun nechalo vystavět v letech 1581-1582 rozlehlou renesanční radnici. Budova disponuje dodnes dvěma původními portály, které jsou zdobené rustikou a 4 erby majitelů radnice (rod Kostků z Postupic
a Pernštejnů). Celá radnice je zdobena sgrafity. Nyní sídlo městské samosprávy. V okolí se nachází kašna a morový sloup. V roce 2015 se vrací původní podoba střechy díky pobitím šindele.

 • Renesanční lovecký zámeček v Tatenici

V polovině 80. let 20. stol. byla dokončena celková rekonstrukce zámku, obnovena sgrafita a omítková štuková výzdoba stropů, která patří k nejbohatším na Moravě. Velmi cenné jsou zachovalé renesanční vstupní a nádvoří portály a několik renesančních okenních ostění. V interiéru opraveného zámku sídlí obecní úřad, knihovna, restaurace, sál a obřadní síň s bohatými štuky. Rozsáhlé podkrovní prostory zatím čekají na své využití.

 • Údolí Moravské Sázavy

Turisticky nejnavštěvovanější lokalita zasahující do území MAS Lanškrounsko se rozkládá na horním toku řeky mezi Výprachticemi a Albrechticemi v délce více než deseti kilometrů. Podél říčky vedou po asfaltované lesní cestě dvě cyklotrasy č. 4222 a 4223, pro které byl v roce 2003 umístěn v Sázavském údolí velký informační stojan regionu
u odbočky lesní cesty na Nepomuky. Dále celým údolím této části Moravské Sázavy vede naučná stezka zaměřena
na přírodu tohoto území.

 • Vrch Lázek

Nejvyšší hora Zábřežské vrchoviny na hranicích Čech s Moravou a zároveň nejvyšší vrchol MAS Lanškrounsko.
Na vrcholu Lázku (714 m n. m.) se nachází rozhledna vystavěná 1908-09 a Reichlova chata z roku 1933. V roce 2016 byla rozhledna i chata pro veřejnost po jejich obnově znovu otevřeny. Při pěkném počasí je vidět např. Králický Sněžník, Praděd či kuestu Hřebečovského hřbetu a Lanškrounskou kotlinu.

 • Zájezdní hostinec Krčma v Lanškrouně

Částečně roubený zájezdní hostinec. Od první písemné zmínky o existenci krčmy a krčmáři Vaňkovi z roku 1568 změnil objekt podobu a vlastnilo jej mnoho majitelů. Objekt Krčmy je s lomenicí a trojosou zvýšenou vstupní částí vysazenou na dřevěných sloupcích. Dodnes slouží ke stejným účelům, tedy k ubytování a pohoštění návštěvníků.

 

Turistické cíle v nejbližším okolí:

 • Kozlov a okolí

Kozlovský kopec (601 m n. m.) je vrch dominující krajině jihozápadně od České Třebové, v roce 2001 zde byla postavena stejnojmenná rozhledna s vyhlídkou ve výšce téměř 33 m. Od roku 1933 v blízkosti vrchu tu stojí turistická chata známá jako Chata Maxe Švabinského a pod vrcholem v obci Kozlov se nachází Chaloupka Maxe Švabinského se stálou expozicí.

 • Mariánská hora

Nedaleko Dolní Čermné, zvaná i Maria Zoll se nachází za hranicí území MAS a je cílem vycházek zejména obyvatel Lanškrouna a jeho hostů. Na kraji lesa stojí kaple s křížovou cestou. Pozoruhodná je tím, že větší vnější kaple skrývá uvnitř původní kapličku. Již od roku 1790 se zde scházeli poutníci. V roce 2015 byla vybudována rozhledna Mariánka poblíž Mariánské hory na evropském rozvodí Labe-Dunaj. Vyhlídková plošina je ve výšce 20 metrů a je volně přístupná.

 • Mladějovská úzkorozchodná dráha

Mladějovská úzkokolejka o rozchodu 600 mm má délku 11 km byla vybudována na sklonku 1. světové války pro dopravu lupku, šamotu a místního uhlí. Fungovala až do zrušení dolů a uzavření šamotky v roce 1991. Je vedena
z Mladějova na Moravě k dolům na Hřebči. V Mladějově lze také navštívit průmyslové muzeum. V dnešní době je v letním období provozována jako výletní trať pro turisty.

 • Rotunda v České Třebové

Rotunda sv. Kateřiny je románská rotunda z první poloviny 13. století v České Třebové, jediná dochovaná románská stavba ve východních Čechách, nachází se severovýchodně od Starého náměstí.

 • Rozhledna na úpatí Strážného vrchu

Rozhledna se nachází ve výšce téměř 600 m n. m. s vyhlídkou umístěnou ve 14 m nad zemí. Dostavena byla v roce 2010 na východním úpatí Strážného vrchu severozápadně od Moravské Třebové. Jde o dřevěnou rozhlednu
s ocelovými prvky symbolizující výztuže hornické štoly, které se v okolí vrchu nacházejí. Při pěkném počasí je vidět např. Žďárské vrchy, Králický Sněžník či Praděd a výhled do Moravskotřebovské kotliny.

 • Torzo bývalého klášteru Koruna

Zřícenina zdí klášterního augustiniánského kostela se dřevěnou zvonicí založeného před rokem 1267, jenž zanikl k roku 1550 kvůli luteránským reformám. Nachází se na jižním okraji hranice MAS Lanškrounsko.

 • Zámek v Moravské Třebové

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě. Jedná se
o pozůstatek rozsáhlejšího komplexu, hlavní budova zámku vyhořela. Tento zámek byl první v českých zemích,
na kterém se objevily moderní renesanční prvky. Za zmínku také stojí tři manýristická křídla ze začátku 17. století.
Je zde možné navštívit středověkou mučírnu nebo alchymistickou laboratoř. (Zámek Moravská Třebová)

Odkazy na další informace k regionu MAS Lanškrounsko:

Kudy z nudy: http://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Vychodni-Cechy/Orlicke-hory-a-Podorlicko.aspx

Město Lanškroun: http://www.lanskroun.eu/vismo/osnova.asp?id_org=7892&id_osnovy=1582&n=volny-cas-a-turistika&p1=1582

Nový Zámek u Rudoltic: http://www.novyzamek.cz/

Odkazy zajímavosti v okolním širším území

Orlické hory a podhůří: http://www.mojeorlickehory.cz/ 

Českomoravské pomezí: http://www.ceskomoravskepomezi.cz/ 

Vyhledávání

Kalendář

Červenec 2020
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.6.2020 30.6.2020 1.7.2020 2.7.2020 3.7.2020 4.7.2020 5.7.2020
6.7.2020 7.7.2020 8.7.2020 9.7.2020 10.7.2020 11.7.2020 12.7.2020
13.7.2020 14.7.2020 15.7.2020 16.7.2020 17.7.2020 18.7.2020 19.7.2020
20.7.2020 21.7.2020 22.7.2020 23.7.2020 24.7.2020 25.7.2020 26.7.2020
27.7.2020 28.7.2020 29.7.2020 30.7.2020 31.7.2020 1.8.2020 2.8.2020

Počasí Lanškroun

0° C