Příprava strategie

Popis komunitního projednání

První pracovní jednání proběhlo 8. 10. 2013. V rámci tohoto jednání manažer představil potřebu tvorby integrované strategie území MAS Lanškrounsko a její základní strukturu. Během diskuze byly navrženy prioritní oblasti rozvoje území – „obce Lanškrounska“ (infrastruktura, občanská vybavenost, životní prostředí, „občanská společnost“ (spolkový život, kulturní dědictví, územní identita), „lidé Lanškrounska“ (zdraví, vzdělání, sociální služby), „ekonomika a zaměstnanost“ (zemědělství, drobné podnikání a řemeslo, cestovní ruch). Pro každou prioritní oblast vznikla pracovní skupina sestávající ze členů MAS.

Od poloviny listopadu 2013 do konce ledna 2014 proběhla elektronická dotazníková šetření zaměřující se na zvolené prioritní oblasti. Dotazníky byly zveřejněny na stránkách obcí v územní působnosti MAS Lanškrounsko. Celkově se tohoto šetření zúčastnilo cca 350 respondentů. Zároveň proběhlo dotazníkové šetření mezi starosty obcí.

V únoru proběhla jednání všech 4 pracovních skupin a na základě těchto jednání a výsledků dotazníkových šetření byla navržena SWOT analýza. Ta byla představena na setkání starostů 27. 3. 2014.

Za účelem informovanosti široké veřejnosti o místní akční skupině a tvorbě strategie CLLD vznikla brožura „MAS Lanškrounsko se představuje“, ve které byly uvedeny prioritní oblasti, strategické cíle, SWOT analýza a odkaz na webové stránky MAS, kde bylo možné zapojit se do přípravy strategie formou námětů. V květnu 2014 MAS Lanškrounsko prezentovala svoji činnost a strategii CLLD na Dni školy SZeŠ Lanškroun.

V průběhu roku 2014 došlo k rozdělení členů MAS do šesti zájmových skupin podle jejich převažující činnosti. V roce 2015 potom proběhla jednání všech těchto skupin. Dále proběhlo setkání s řediteli mateřských, základních a středních škol a zástupci organizací činných v sociálních službách. Strategie CLLD byla představena Radě města Lanškroun a starostům obcí v územní působnosti MAS. Starostům byla nabídnuta možnost prezentovat strategii zastupitelstvům jednotlivých obcí. Této možnosti do konce roku 2015 využila pouze obec Luková.

Po celý rok 2015 probíhal sběr projektových záměrů. Formulář s potřebnými informacemi byl zveřejněn na webových stránkách obcí MAS Lanškrounsko.

V lednu 2016 se konalo veřejné projednání strategie CLLD, kterého se zúčastnila široká veřejnost z území MAS Lanškrounsko. 27.1.2016 byl dokument schválen valnou hromadou.

V následující tabulce jsou uvedena data všech součástí komunitního projednání:

 

Datum Způsob komunitního projednání
8. 10. 2013 Pracovní jednání členů MAS Lanškrounsko
11,12/2013 Dotazníkové šetření – starostové obcí
1. 12. 2013 – 31. 1. 2014 Dotazníkové šetření – Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko
15. 10. – 15. 11. 2013 Dotazníkové šetření – Základní oblasti rozvoje Lanškrounska
4. 2. 2014 Jednání pracovní skupiny Občanská společnost Lanškrounska
4. 2. 2014 Jednání pracovní skupiny Obce Lanškrounska
11. 2. 2014 Jednání pracovní skupiny Ekonomika a zaměstnanost
11. 2. 2014 Jednání pracovní skupiny Lidé Lanškrounska
15. 2. – 15. 3. 2014 Dotazníkové šetření – Základní školy Lanškrounska
15. 2. – 15. 3. 2014 Dotazníkové šetření – Střední školy Lanškrounska
27. 3 .2014 Pracovní jednání starostů obcí MAS Lanškrounsko
4/2014 Informační tiskovina „MAS Lanškrounsko se představuje
8. 5. 2014 Propagační akce – Den školy při SZeŠ Lanškroun
1. 4. – 31. 12. 2015 Sběr projektových záměrů
24. 6. 2015 Jednání zájmové skupiny „Občanská společnost  v územní působnosti MAS Lanškrounsko se zaměřením na ochranu majetku“
25. 6. 2015 Jednání zájmové skupiny „Regionální rozvoj území v územní působnosti MAS Lanškrounsko“
30. 6. 2015 Jednání zájmové skupiny „Hospodaření a péče o půdu a související činnost
v územní působnosti MAS Lanškrounsko“
30. 6. 2015 Jednání zájmové skupiny
„Tvorba pracovních míst v podnikání, regionální produkce v územní MAS Lanškrounsko“
1.7.2015 Jednání zájmové skupiny
„Vzdělávací, sociální, navazující a doplňkové služby v územní působnosti MAS Lanškrounsko“
1. 7. 2015 Jednání zájmové skupiny „Občanská společnost v územní působnosti MAS Lanškrounsko“
24. 8. 2015 Pracovní jednání ředitelů mateřských, základních a středních škol
17. 9. 2015 Pracovní jednání poskytovatelů sociálních služeb v území
19. 10.2015 Představení SCLLD Radě města Lanškroun
7. 12. 2015 Představení SCLLD zastupitelstvu obce Luková
16. 12. 2015 Pracovní jednání starostů obcí MAS Lanškrounsko
14. 1. 2016 Představení SCLLD široké veřejnosti
27. 1. 2016 Schválení dokumentu SCLLD valnou hromadou MAS

 

Pracovní a zájmové skupiny

Zájmové skupiny

 

Číslo skupiny

Název skupiny

Členové skupiny

soukromý sektor

veřejný sektor

1.

Hospodaření a péče o půdu a související činnost  v územní působnosti MAS Lanškrounsko

Zámecký vrch
zemědělská společnost s. r. o.
Jiří Kněžour
Zemědělsko – obchodní
družstvo Žichlínek

2.

Tvorba pracovních míst v podnikání, regionální produkce v územní MAS Lanškrounsko

Agrochem a. s. Lanškroun
Robert Purkert
Jatka Lanškroun s. r. o.
Sklenářství Šulák s. r. o.
Brýdl s. r. o.
KOVO Koudelka s. r. o.

3.

Občanská společnost  v územní působnosti MAS Lanškrounsko

JEZDECKÁ SPOLEČNOST
SÁRA LUKOVÁ-LANŠKROUN
Cyklotrénink – František Trkal
Český kynologický svaz – základní
kynologická organizace Luková
Sportovní jezdecký klub
při SZeŠ v Lanškrouně
Yacht Club Lanškroun
TJ Sokol Lubník

4.

Občanská společnost  v územní působnosti MAS Lanškrounsko se zaměřením na ochranu majetku

Sbor dobrovolných hasičů Žichlínek
Sbor dobrovolných hasičů Luková
Sbor dobrovolných hasičů Tatenice
Sbor dobrovolných hasičů Lubník
Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice
5.

Vzdělávací, sociální, navazující a doplňkové služby v územní působnosti  MAS Lanškrounsko

Rudoltický Budulínek
TJ Sokol Rudoltice
Rodinné centrum Dětský svět
Základní škola Lanškroun, nám. Aloise Jiráska 139
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

6.

Regionální rozvoj  území v územní působnosti MAS Lanškrounsko

DSO Lanškrounsko
Mgr. Miloš Krejčí
Jiří Fiala
Ing. Věra Smejkalová
Město Lanškroun
Obec Ostrov

Pracovní skupiny

V rámci činnosti MAS Lanškrounsko byly založeny pracovní skupiny, které se zabývají hlavními rozvojovými oblastmi území MAS Lanškrounsko

Aktuální složení pracovních skupin pro hlavní rozvojové oblasti:

I. Obce Lanškrounska

 • Lenka Bártlová
 • Marta Schipplová
 • Ilona Trkalová
 • Kristýna Indrová
 • Milan Hradecký

II. Občanská společnost Lanškrounska

 • Darie Kotyzová
 • Šárka Nováková
 • Petr Mach
 • Vladimíra Hanyšová

III. Lidé Lanškrounska

 • Lenka Bártlová
 • Miloš Krejčí
 • Šárka Nováková
 • David Hruška
 • Stanislav Švarcová

IV. Ekonomika a zaměstnanost

 • Josef Vinduška
 • David Hruška
 • Ilona Trkalová
 • Miloš Krejčí
 • Otakar Řehák
 • Jiří Malátek

 

Dokumenty (prezenční listiny, zápisy apod.)

Jednání pracovních a zájmových skupin a orgánů MAS

 

Dotazníková šetření

 

Další komunitní projednání, akce pro veřejnost

Vyhledávání

Kalendář

Srpen 2020
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27.7.2020 28.7.2020 29.7.2020 30.7.2020 31.7.2020 1.8.2020 2.8.2020
3.8.2020 4.8.2020 5.8.2020 6.8.2020 7.8.2020 8.8.2020 9.8.2020
10.8.2020 11.8.2020 12.8.2020 13.8.2020 14.8.2020 15.8.2020 16.8.2020
17.8.2020 18.8.2020 19.8.2020 20.8.2020 21.8.2020 22.8.2020 23.8.2020
24.8.2020 25.8.2020 26.8.2020 27.8.2020 28.8.2020 29.8.2020 30.8.2020
31.8.2020 1.9.2020 2.9.2020 3.9.2020 4.9.2020 5.9.2020 6.9.2020

Počasí Lanškroun

0° C